Serwis i kontrola

Oferta

Serwis i kontrola

Instalacja elektryczna to najważniejszy element każdego budynku. Świadczymy usługi serwisowe oraz przeglądy. Podejmujemy się zleceń stałych jak i jednorazowych. Dostosowujemy się do wymagań naszego klienta. Poniżej znajdą Państwo wykaz naszej działalności serwisowej :

    pomiar obciążenia i napięć systemu,
    weryfikacja ustawień parametrów sterownika siłowni wraz z ewentualną korekcją,
    pomiar temperatury otoczenia pracy systemu i weryfikacja warunków wentylacji i chłodzenia,
    weryfikacja parametrów kompensacji,
    weryfikacja stanu pracy poszczególnych prostowników (napięcie, prąd obciążenia),
    weryfikacja ograniczenia prądowego prostowników,
    weryfikacja i ew. kalibracja wartości wyświetlanych przez sterownik siłowni z wartościami zmierzonymi,
    weryfikacja ciągłości oraz stanu połączeń głównych torów prądowych i połączeń śrubowych,
    weryfikacja stanu instalacji uziemiającej,
    weryfikacja generowania alarmów i powiadamiania,
    oględziny i oczyszczenie urządzeń,
    sporządzenie protokołu,
    wpis do Książki Serwisowej wykonanych czynności oraz pomierzonych parametrów.
    Serwis prewencyjny,

Stałym klientom oferujemy prowadzenie serwisu zgodnie z umową serwisową. określającą m. in. czas reakcji i naprawy, dostępność serwisu oraz gwarantującą stałe ceny w czasie jej trwania,